Jak zacząć ?

Krok nr 1 ANALIZA UMOWY

Na początku Państwa drogi do uwolnienia się od kredytu frankowego należy przesłać nam Państwa umowę kredytową do analizy. Jest ona bezpłatna. Otrzymują Państwo od nas analizę prawną umowy wraz z informacją o niedozwolonych zapisach (jeśli takie występują) oraz informację z ofertą dalszej współpracy

Krok nr 2 UMOWA Z KANCELARIĄ

Po zaakceptowaniu warunków współpracy podpisujemy z Klientami umowę obejmującą prowadzenie sprawy sądowej we wszystkich instancjach oraz Sądem Najwyższym jak również w ewentualnym postępowaniu zainicjowanym przez Bank dotyczącym zwrotu kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Poza podpisaniem umowy, udzielają nam Państwo pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy.

Krok 3 POZYSKANIE DOKUMENTÓW OD BANKU

Przed złożeniem pozwu do Sądu należy uzyskać kompletną dokumentację od banku, jeżeli Państwo jej jeszcze nie posiadają. Do dokumentów tych należy umowa kredytowa z załącznikami (w tym Regulaminem, jeśli taki był dołączony), zawarte w trakcie trwania umowy aneksy oraz zestawienie zawierające wykaz wypłaconych transz kredytu oraz  spłaconych przez Państwa rat. Pomagamy Państwu występując o przedmiotową dokumentację.

Krok 4 REKLAMACJA

Ostatnim krokiem przed złożenie pozwu w Sądzie jest wysłanie pisma do Banku zawierającego wezwanie do dobrowolnego zadośćuczynieniu Państwa żądaniom (potwierdzenie nieważności umowy, zwrot wpłaconych rat, wydanie dokumentów do wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego).

Krok 5 SPRAWA W SĄDZIE

Po wyczerpaniu drogi postępowania polubownego, jeżeli Bank nie odpowie pozytywnie na skierowane do niego żądanie, składamy pozew w Sądzie i reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania od chwili wniesienia pozwu aż do ostatecznego zakończenia sprawy. Występujemy na rozprawach, składamy wymagane pisma procesowe. Jeżeli w międzyczasie lub po zakończeniu sprawy Bank wystąpi z powództwem do Państwa, reprezentujemy i pomagamy Państwu również w tym postępowaniu.

Krok 6 PRAWOMOCNA WYGRANA

Po prawomocnym zakończeniu sprawy pomagamy Państwu w ostatecznym usunięciu skutków nieważnej umowy w tym w szczególności w wykreśleniu zabezpieczenia hipotecznego związanego z umową kredytową.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ