Kredyt frankowy MILLENNIUM BANK S.A.

Dawniej działał jako Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG S.A.). W 1997 roku doszło do fuzji z Bankiem Gdańskim S.A. i przyjął on nazwę BIG Bank Gdański. W 2003 roku przyjął on nazwę Millennium Bank S.A., pod którą działa do dzisiaj. Dość szybko bank ten stał się jednym z liderów kredytów udzielanych w walucie obcej (zwłaszcza w CHF). W 2019 roku Millennium Bank S.A. przejął dodatkowo Euro Bank S.A., który również udzielał kredytów indeksowanych do walut obcych (głównie CHF). Także i umowy zawierane z udziałem Euro Banku, były nieważne. Obydwa banki opierały się na własnych klauzulach przeliczeniowych, ustalając zarówno zadłużenie kredytobiorców jak i wysokość spłacanych przez nich rat. Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wielu spraw przeciwko Millennium Bank S.A. dotyczącą kredytów frankowych, w tym również zawieranych jeszcze przez Euro Bank S.A.

Czy moja umowa kredytowa w Millenium Bank S.A. jest nieważna?

Wzorce umów stosowanych przez Millennium Bank S.A. zawierały niedozwolone zapisy umowne. Bank ten jest jednym z „liderów” spraw z powództwa kredytobiorców. Postanowienia stosowane przez Millennium Bank S.A. zostały wpisane prawomocnie do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konsumentów.

Zachęcamy do przesłania nam Państwa umowy kredytowej z Millennium Bank S.A. abyśmy mogli ją przeanalizować i wysłać Państwu wyniki naszej analizy oraz zaproponować naszą pomoc na dalszych etapach aż do ostatecznego uwolnienia się od tej umowy i zabezpieczenia hipotecznego na Państwa domu lub mieszkaniu.

Jakie wady umów z Millennium Bank S.A. skutkują uznaniem ich za nieważne?

Millennium Bank S.A. udzielał kredytu w PLN, który następnie przeliczał na CHF stosując własne tabele kupna. W podobny sposób obliczał wysokość zadłużenia oraz kwoty rat do spłaty, gdzie z kolei stosował tabele sprzedaży, w których waluta CHF była droższa niż przy kursach kupna. W ten sposób dodatkowo zarobkował na tzw. spreadzie (różnica między kursem kupna a sprzedaży) zaś kredytobiorcy w ten sposób tracili.

Postanowienia umowne, na podstawie których Millenium Bank stosował wspomniane tabele przeliczeniowe, zostały uznane prawomocnie za klauzule abuzywne i wpisane do rejestru przy Prezesie Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Każdy kredytobiorca może powoływać się na ten wpis w prowadzonym przez siebie postępowaniu.

Toczymy przeciwko Millennium Bank S.A. wiele spraw przed Sądami w całej Polsce i mamy na polu tej walki spore doświadczenie.

Jaki będzie skutek uznania umowy w CHF z Bankiem Millennium za nieważną?

Zdecydowana większość postępowań przeciwko Bankowi Millennium S.A. kończy się wygraną kredytobiorców. Wygrana uwalnia Państwa od konieczności spłacania kredytu przez kolejne lata i daje możliwość wykreślenia hipoteki na Państwa nieruchomości.

Czy opłaca się pozwać Millennium Bank S.A.?

Aktualnie korzyści z pozwania i wygrania sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. są wymierne.  Dzięki temu mogą Państwo uwolnić się od toksycznego kredytu a także zniwelować skutki, jakie wywołał wzrost kursu franka szwajcarskiego od momentu podpisania przez Państwo umowy kredytowej do chwili obecnej.

Zachęcamy do kontaktu, w trakcie którego przedstawimy Państwu więcej szczegółów odnośnie tego zagadnienia.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ