Kancelaria frankowa Białystok

Kancelaria radców prawnych i adwokatów MOMOT & KNIEĆ oferuje pomoc frankowiczom Białystok Oczywiście oferta naszej pomocy w zakresie umów frankowych jest skierowana także do mieszkańców innych miast województwa podlaskiego takich jak Suwałki, Łomża, Augustów, Zambrów i in. Nasza Kancelaria wyspecjalizowana jest przede wszystkim na prawach konsumenta, którymi zajmujemy się od wielu lat. Już od 2009 roku nasi prawnicy prowadzili przeciwko nieuczciwym bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym i deweloperom liczne postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jako posiadacze kredytów frankowych przetarliśmy na własnych przypadkach szlaki prowadzące do stwierdzenia na drodze postępowania sądowego nieważności umowy kredytu frankowego. Zdobyte doświadczenia od wielu lat z powodzeniem wykorzystujemy pomagając innym kredytobiorcom. Oferujemy wiedzę, skuteczność, zaangażowanie jak również przejrzyste i korzystne rozliczenia oparte na ustawowych stawkach minimalnych przewidzianych w rozporządzeniach regulujących wysokość honorariów prawniczych.

Pomoc frankowiczom Białystok

Nasza Kancelaria pomaga Frankowiczom Białystok w ich walce o:

– ustalenie nieważności umowy kredytu (często potocznie zwane unieważnieniem umowy kredytu)
– odfrankowienie umowy kredytu
– odzyskanie nadpłaconych kwot
– reprezentację przed sądami wszystkich instancji
– pomoc w przypadku pozwu ze strony banku

Pomagamy frankowiczom z Białegostoku.

Naszą współpracę rozpoczynamy od darmowej analizy Państwa umowy frankowej ewentualnie regulaminu oraz aneksów, jeżeli zostały zawarte.
Jeżeli stwierdzimy, że umowa zawiera klauzule abuzywne i nadaje się do ustalenia nieważności a Państwo podejmą decyzję o obdarzeniu nas zaufaniem, resztę robimy za Państwa.
Pierwszym krokiem jest uzyskanie zaświadczeń z banku, które pozwalają na ustalenie stanu Państwa kredytu, wysokości wypłat, wartość zadłużenia po indeksacji w oparciu o tabele banku oraz wysokość dokonanych spłat. Uzyskanie tych informacji pozwala na precyzyjne ustalenie strategii procesowej.

Drugim krokiem jest złożenie reklamacji dotyczącej wadliwego frankowego kredytu hipotecznego. W oparciu o Państwa upoważnienie podejmujemy te czynności za Was.

Po uzyskaniu od banku odmownej decyzji – pozywamy bank i prowadzimy sprawę aż do finału.
W toku sprawy informujemy Państwa na każdym etapie sprawy o tym, co dzieje się w sprawie, monitorujemy postępy, przygotowujemy do przesłuchania. Każdy krok jest konsultowany z naszymi Klientami.

Po zakończeniu sprawy pomagamy w rozliczeniu z bankiem i wykreśleniem hipoteki.

Jeżeli bank zdecyduje się skierować przeciwko Państwu jakiś pozew, reprezentujemy Was także w tym postępowaniu.

Czy warto pozwać bank o kredyt frankowy Białystok?

Naszym celem jest pomoc Klientom z Białegostoku i innych miast województwa podlaskiego w unieważnieniu umowy frankowej.

Aktualne orzecznictwo Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w tak zwanych sprawach frankowych (sprawy kredytu frankowego) są korzystne dla kredytobiorców.

W rezultacie korzystnego wyroku nieważna umowa jest uznana za nieistniejącą. Bank jest zobligowany do rozliczenia się z frankowiczem, którego umowa została unieważniona. Obowiązkiem banku jest zwrot wszystkiego, co zostało pobrane na poczet kredytu. Z kolei kredytobiorca – frankowicz zwraca pożyczony kapitał. Rozliczenie jest możliwe także przez kompensatę tj. potrącenie wzajemnych zobowiązań po prawomocnym zakończeniu sprawy.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ