Kredyty frankowe Kraków

Województwo małopolskie, pomoc Frankowiczom Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka i inne

Kredyty Frankowe - Kraków

W latach 2004-2011 banki w sposób zmasowany oferowały kredyty frankowe osobom, które zwracały się do nich z prośbą o sfinansowanie zakupu własnego mieszkania czy domu. Takie kredyty oferowało większość banków w Polsce, wśród których wskazać można m.in. mBank, Millennium Bank, PKO BP S.A., Getin Noble Bank, Deutsche Bank, Nordea Bank Polska, Pekao S.A., BGŻ, Fortis Bank, ING, BOŚ i inne.

Kredyty w CHF przedstawiano jako bezpieczniejszą alternatywę dla kredytu w PLN z uwagi na rzekomo bezpieczny charakter szwajcarskiej waluty, niższą podatność wskaźnika LIBOR na wzrost oprocentowania. W przypadku kredyt frankowy Kraków raty były zdecydowanie niższe niż przy kredytach złotowych. Dzięki temu frankowicze mieli wyższą zdolność a banki nieraz oferowały kredyt nie tylko na sfinansowanie całości nieruchomości ale również jej wykończenie.

W rzeczywistości jednak kredytobiorcy nie byli informowani o ekspozycji na nieograniczone ryzyko walutowe, nie byli uświadamiani, że kurs CHF może znacząco wzrosnąć, gdyż przedstawiano im historyczne notowania waluty a w kontekście ewentualnego wzrostu, banki wskazywały co najwyżej kilkuprocentowe zmiany, które zresztą były zazwyczaj przenoszone na symulację zmiany wysokości rat a nie zmian całego zadłużenia. Kredytobiorcy nie posiadali wymaganej wiedzy, iż banki stosują własne tabele kursowe CHF a także, że inne przeliczniki są dla obliczenia kwoty przy wypłacie a inne przy ustalaniu każdej raty (tzw. spread).

Banki chętnie udzielały kredytów we franku szwajcarskim (denominowanych lub indeksowanych) a nieraz wręcz same zachęcały klientów do podpisania umowy w CHF.

Dopiero po 2008 roku okazało się, że to o czym banki nie wspominały, zaczęło się materializować. Kurs waluty CHF wzrósł w sposób gwałtowny, przy czym nie wpłynęło to na zaniechanie udzielania kredytów w tej walucie. Wręcz przeciwnie, często banki namawiały Klientów na zaciąganie kredytu w CHF sugerując, że to chwilowa korekta w trendzie spadkowym franka szwajcarskiego, stąd nowi kredytobiorcy mogą „skorzystać” na umocnieniu tej waluty.

Na przestrzeni kolejnych lat okazało się, że nie była to prawda, zaś kurs waluty CHF wzrósł w sposób znaczący, przekraczając kolejne magiczne bariery 4 zł, 4,50 zł a nawet 5 zł.

Problem frankowiczów zaczęto coraz wyraźniej dostrzegać, kolejni politycy prześcigali się w propozycjach odgórnego (ustawowego) uregulowania ich sytuacji. Tym niemniej poza deklaracjami, żadna realna pomoc nie została wdrożona.

Z upływem czasu coraz więcej Frankowiczów zaczęło zyskiwać świadomość, że zawarte z bankami umowy są nieuczciwe i mogą być nieważne.

Przełom nastąpił dzięki Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w wyroku z dnia 3 października 2019 roku w sprawie C- 260/18 (tzw. sprawa Państwa Dziubak) dał oficjalne potwierdzenie, iż umowy takie sądy krajowe mogą być uznane za nieważne. Jeszcze zanim zapadł wspomniany wyrok, prawnicy naszej Kancelarii podjęli walkę z bankami, gdzie polem doświadczalnym były nasze własne umowy frankowe, które finalnie udało się unieważnić.

Od tamtej pory prowadzimy z powodzeniem kilkaset spraw kredytobiorców z całej Polski, udzielając pomoc frankowiczom Kraków, Tarnów, Zakopane i innych miast Małopolski.

Zadając pytanie o to, jaka jest najlepsza kancelaria frankowa, należy poszukiwać takich, które prowadzone są przez profesjonalnego i doświadczonego adwokata frankowego lub radca prawnego frankowego. Istotne są takie czynniki jak doświadczenie w prowadzeniu spraw, bezpośrednie prowadzenie Państwa sprawy przez konkretnego prawnika, posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC w pracy zawodowej. Lepiej unikać przypadkowych firm, zwłaszcza rozlicznych kancelarii frankowych powstałych na kanwie firm odszkodowawczych, które działają w formie spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji czy stowarzyszeń. Takie podmioty mogą w każdej chwili zniknąć z rynku a odpowiedzialność za ich działania po stronie osób, które je zakładały, jest wyłączona lub bardzo ograniczona. Firmy takie nie posiadają ubezpieczenia, nie są związane regułami etyki zawodowej, nie podlegają kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości ani władz samorządu zawodowego jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie obowiązkom należytej pieczy nad Klientem.

Podejmując kontakt z kancelarią frankową należy zadawać pytania na temat nazwiska prawnika, który będzie prowadzić Państwa sprawę, daty uzyskania uprawnień zawodowych, doświadczenie. Powinno się poprosić o wzór umowy a przede wszystkim specyfikację kosztów i informację o tym, czy zostaną one odzyskane w całości od banku w przypadku wygranej, czy też wydatki wyłożone przez Państwa, zostaną w całości odzyskane.

Najlepsza kancelaria frankowa Kraków dokona nieodpłatnej analizy umowy, sporządzi dokumenty do uzyskania zaświadczeń wymaganych przed złożeniem pozwu, sporządzi pozew i poprowadzi sprawę do końca. Najlepsza Kancelaria frankowa Tarnów zapewni Państwu także parasol ochronny przed ewentualnymi roszczeniami banku, gdyż banki nie tylko straszą ale nieraz wytaczają powództwa przeciwko kredytobiorcom.

Kancelaria radców prawnych i adwokatów MOMOT & KNIEĆ oferuje możliwość zawarcia umowy na elastycznych warunkach, w zależności od Państwa preferencji w tym także opartej wyłącznie na minimalnych stawkach ustawowych określonych w obowiązujących przepisach, bez ukrytych opłat czy premii za sukces, których wysokość okazywałaby się znana dopiero na zakończenie procesu a których odzyskanie od banku w realiach polskiej procedury jest w zasadzie niemożliwe.  W modelu opartym na stawkach minimalnych, mogą Państwo odzyskać wszystkie koszty wygranej sprawy a ponadto uzyskać odsetki od banku.

Jeśli chcą Państwo uzyskać darmową analizę umowy kredytu w CHF oraz zapoznać się z naszą ofertą, to zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ