Kredyt frankowy MBANK S.A.

Dawniej działał jako BRE BANK S.A. (Bank Rozwoju Eksportu). Z początkiem lat 2000 BRE Bank S.A. założył mBank S.A., który był początkowo pierwszym wyłącznie internetowym bankiem detalicznym w Polsce. W kolejnym roku powstał Multibank, drugie detaliczne ramię BRE Banku. Z czasem także ten bank zaczął udzielać kredyty indeksowane do waluty obcej, zwłaszcza do CHF. Również i ten bank uległ trendom do dodatkowego wzbogacania się kosztem kredytobiorców stosując własne klauzule przeliczeniowe. Pomagamy wielu kredytobiorcom z różnych stron kraju w walce o stwierdzenie nieważności umów zawieranych według wzorców stosowanych przez ten bank.

Czy moja umowa kredytowa w mBank S.A. jest nieważna?

Wzorce umowne, które przez lata wykorzystywał mBank (BRE Bank i Multibank), były wielokrotnie oceniane przez różne sądy w kraju. Obecnie nie ulega już wątpliwości, iż umowy takie były nieważne. Co więcej, postanowienia stosowane przez ten bank zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konsumentów.

Zapraszamy do przesłania nam Państwa umowy kredytowej z mBank S.A. a my z przyjemnością dokonamy jej analizy, poinformujemy Państwa o możliwych dalszych krokach i poprowadzimy sprawę sądową przeciwko temu bankowi.

Jakie wady umów z mBank S.A. skutkują uznaniem ich za nieważne?

mBank S.A. (wcześniej BRE Bank S.A. czy Multibank) wypłacał kredyt w walucie PLN, tym niemniej przeliczał go na walutę CHF na podstawie własnych tabel. W podobny sposób ustala każdorazowe saldo zadłużenia jak również wysokość każdej z rat, które Państwo płacą.

Kursy stosowane przy uruchomieniu kredytu i przeliczaniu Państwa zadłużenia oraz kursy, według których mBank wylicza kwoty rat lub należności jakie trzeba uiścić przy jednorazowej spłacie kredytu, są inne. Nie trudno się domyślić, że mBank dodatkowo na tym zarobkował. Każdego dnia publikował tabele kursów kupna i tabele kursów sprzedaży. Gdybyście Państwo po udzieleniu kredytu chcieli spłacić go tego samego dnia, musielibyście zapłacić bankowi większą o kilkanaście tysięcy złotych kwotę niż udzielony kredyt tylko na podstawie stosowania różnych tabel (kupna i sprzedaży).

Zapisy, na podstawie których mBank zastrzegał sobie prawo stosowania własnych tabel przeliczeniowych, zostały uznane prawomocnie za klauzule abuzywne i wpisane do rejestru przy Prezesie Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Wspomniany wpis jest wiążący dla wszystkich kredytobiorców, którzy mogą przed sądem powoływać się na tą okoliczność.

Prowadzone przez nas postępowania przed sądami w całym kraju dowodzą, że mBank S.A. nadużywał swoją pozycję wobec konsumentów i w sposób niedostateczny udzielał informacji o ryzykach walutowych.

Jaki będzie skutek uznania umowy w CHF z mBank za nieważną?

Przytłaczająca większość spraw sądowych przeciwko mBank S.A. kończy się wygraną kredytobiorców. Wygrywając sprawę o ustalenie nieważności umowy oraz zwrot wpłaconych składek, kończy byt prawny umowy z bankiem i otwiera możliwość wykreślenia hipoteki.

Czy opłaca się pozwać mBank S.A.?

Wobec aktualnego utrwalonego już orzecznictwa sądów w Polsce oraz przy notowaniach waluty CHF, które osiągnęły już niemal poziom 5 złotych mają Państwo dwa rozwiązania: trwać przy tej umowie i spłacać raty przez kolejne lata lub wstąpić na ścieżkę, na jaką wstąpiły tysiące kredytobiorców.

Wygrana z Bankiem, w której oferujemy Państwu swą pomoc, uwolni Państwa od najdroższego obecnie kredytu i pozwoli oszczędzać środki na inne cele.

Zapraszamy do kontaktu, w trakcie którego będziemy Państwu mogli szczegółowo przedstawić naszą ofertę oraz plan działania.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ