Kredyt frankowy BPH S.A. (GE MONEY BANK S.A.)

Bank BPH powstał w 1989 roku poprzez wydzielenie z Narodowego Banku Polskiego. W 2009 roku doszło do fuzji tego banku z GE Money Bank S.A. Obydwa banki BPH S.A. i GE Money Bank S.A. udzielały kredyty waloryzowane w walucie obcej (zwłaszcza w CHF). Nasza Kancelaria prowadzi sprawy sądowe na kanwie umów stosowanych przez obydwa te banki.

Czy moja umowa kredytowa w Banku BPH S.A. jest nieważna?

Bank BPH zawierał umowy o kredyt denominowany, posiada również portfel umów kredytowych indeksowanych „odziedziczone” po dawnym GE Money Bank S.A. Umowy te zawierają zapisy pozwalające na uznanie ich w sądzie za nieważne.

Zapraszamy do przesłania nam Państwa umowy kredytu w CHF (i innych walutach) do bezpłatnej analizy, gdzie będziemy mogli przedstawić ewentualne dalsze kroki, jakie Państwo mogą podjąć w tej sprawie aż do ostatecznego uwolnienia się od kredytu.

Jakie są wady umów zawieranych z BHP S.A. (GE Money Bank S.A.), które skutkują uznaniem ich nieważności?

Bank BPH S.A. (BPH PBK S.A i GE Money Bank S.A.) udzielał kredytów, w których stosował niedozwolone klauzule przeliczeniowe na linii CHF/PLN a także sporadycznie innych walut.

W różnych okresach czasu i w zależności od pierwotnego kredytodawcy, stosowane były różne wzory umów, które różniły się od siebie.

Prowadzimy wiele spraw w oparciu o wspomniane wzorce umów, zapraszamy do bezpłatnej analizy ich postanowień.

Jaki będą skutki uznania umowy w CHF z BPH S.A. za nieważną?

Obecnie większość postępowań przeciwko Bankowi BPH S.A. kończy się korzystnymi wyrokami dla kredytobiorców. Dzięki wygranej mogą być Państwo uwolnieni od obowiązku spłacania kredytu, którego wysokość jest niepewna i wzrasta wraz z wzrostem kursu waluty obcej. Dzięki uznaniu przez Sąd Państwa umowy za nieważną wykreślone zostaną również zabezpieczenia na Państwa nieruchomości.

Czy warto pozwać Bank BPH S.A.?

Jeśli mają Państwo dosyć konieczności dalszego spłacania kredytu, którego wartość wzrasta wraz z umacnianiem się waluty CHF (tudzież innych walut), to warto. Należy też mieć na względzie, że bank ten nie prowadzi aktualnie działalności operacyjnej a skupia się wyłącznie na obsłudze kredytów już udzielonych, co może być problematyczne w kontekście kurczącego się ustawicznie kapitału tego banku.

Zapraszamy do kontaktu, gdzie będziemy Państwu mogli udzielić dalszych informacji na temat możliwych kroków w postępowaniu z udziałem tego banku.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ