Koszty

Jakie koszty wiążą się z wytoczeniem pozwu przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego.
Koszty postępowania sądowego, w tym w zakresie spraw frankowych przedstawiają się następująco:

1) Opłata od pozwu

Opłata od pozwu jest stała i wynosi 1.000 zł.

2) Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa jest również stała i wynosi 17 zł od każdego kredytobiorcy

3) Honorarium Kancelarii

Preferujemy rozliczenia według obowiązujących stawek minimalnych, które są uregulowane w dwóch aktach prawnych:

Zgodnie z tymi przepisami regulującymi wynagrodzenie, stawki netto wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wspomniane stawki są podstawą do zasądzenie zwrotu kosztów od przegrywającego banku.

Chociaż preferujemy rozliczenia na podstawie obowiązujących stawek, na życzenie Klientów możemy przedstawić indywidualnie alternatywne zasady współpracy, przy obniżonej stawce z uwzględnieniem premii uzależnionej od korzystnego wyroku sądowego.

Jesteśmy otwarci na możliwość rozliczenia naszego honorarium na dogodne raty.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ