O naszej Kancelarii

Jesteśmy grupą profesjonalnych adwokatów i radców prawnych, którym przewodniczą radca prawny Sławomir Momot i adwokat Jarosław Knieć. Działamy na rynku usług prawnych od 2008 roku. Od wielu lat zajmujemy się problematyką ochrony konsumentów zwłaszcza w sprawach przeciwko bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym, opierając się z powodzeniem na przepisach krajowych i prawie Unii Europejskiej. Prowadzimy sprawy roszczeń z kredytów w tym także frankowych zarówno te, w których po stronie powodowej jest Kredytobiorca jak i tych, gdzie to banki pozywają Kredytobiorców.

Problematyką kredytów indeksowanych do walut obcych zajmujemy się od początków 2016 roku. Sami byliśmy frankowiczami, wiemy jak uciążliwe są te umowy i skutecznie uwolniliśmy się od tych umów. Dlatego też zdobyte doświadczenia wykorzystujemy obecnie pomagając naszym Klientom, którzy również zawierali niekorzystne ekonomicznie umowy kredytowe.

We współpracy z Klientami stawiamy przede wszystkim na ich satysfakcję, stąd też nie podchodzimy do prowadzonych przez nas spraw w sposób szablonowy i komercyjny. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie a sprawę rozliczeń z Klientami – elastycznie.

O naszej Kancelarii

Co nas wyróżnia?

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw konsumenckich w tym siedmioletnie dotyczących kredytów walutowych. My również przed laty zawarliśmy umowy frankowe i na długo przed tym, zanim sprawa kredytów walutowych trafiła na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podjęliśmy decyzje o uwolnieniu się od nich. Udało nam się to, stąd doświadczenie zdobyte na sprawach umów, w których sami byliśmy stronami wykorzystujemy po to, aby pomagać innym kredytobiorcom w podobnej sytuacji. Aktualnie prowadzimy ponad 100 tego typu spraw przeciwko różnym bankom.

SKUTECZNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

Mamy jak dotąd 100% skuteczność wygranych w prowadzeniu spraw kredytów waloryzowanych do waluty obcej.

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY

Oferujemy nieodpłatną analizę prawną przesłanej umowy ze wskazaniem dalszych kroków oraz kosztów prowadzenia sprawy

PROSTE i ELASTYCZNE SYSTEMY ROZLICZEŃ

PROSTE i ELASTYCZNE SYSTEMY ROZLICZEŃ

Rozliczenia z naszą Kancelarią są przejrzyste, Klienci od początku wiedzą jakie są koszty prowadzenia ich sprawy. W rozliczeniach z Klientami opieramy się wyłącznie na minimalnych stawkach ustawowych, nie pobieramy dodatkowych opłat za stawiennictwa na rozprawach, premii od uzyskanej kwoty itp. Jesteśmy otwarci na płatność naszego wynagrodzenia w ratach

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Chcemy, by nasi Klienci czuli się bezpieczni, dlatego oferujemy Im kompleksową ochronę przed roszczeniami wzajemnymi banków w szczególności o zwrot kapitału i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z udzielonego kredytu. Posiadamy wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek ewentualnych błędów w prowadzeniu spraw, które jak dotąd nam się jednak nie przytrafiły.

KREATYWNOŚĆ I OTWARTOŚĆ NA WYZWANIA

KREATYWNOŚĆ I OTWARTOŚĆ NA WYZWANIA

Jako zawodowi prawnicy szukamy nowych wyzwań i rozwiązań prawnych. Mamy własne autorskie koncepcje prowadzenia spraw sądowych, sprawdzone w kolejnych postępowaniach. Między innymi doprowadziliśmy do wydania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pierwszych wyroków pozwalających na unieważnienie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) oraz podważających możliwość pobierania przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych. Wypracowane metody postępowania wykorzystujemy w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom w sprawach kredytów walutowych

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ