Kredyt frankowy GETIN NOBLE BANK S.A.

Dzisiejszy GETIN NOBLE BANK S.A. jest stosunkowo młodym bankiem, powstał w 2004 roku. Bardzo szybko wykorzystał popularność kredytów walutowych, w szczególności indeksowanych do waluty CHF. Chociaż działał pod różnymi odmianami (Dombank, Metrobank, Noble Bank, Getin Bank), wykorzystywał w swoich wzorcach umów klauzule abuzywne, które są obecnie podstawą do ustalenia nieważności umowy i odzyskania nienależnie wpłacanych środków. Nasza Kancelaria prowadzi wiele spraw przeciwko temu bankowi na tle umów z różnych okresów czasu i na postawie rozmaitych wzorców umownych.

Czy moja umowa z GETIN NOBLE BANK S.A. zawiera niedozwolone postanowienia?

Jeżeli mają Państwo umowę kredytową zawartą z GETIN NOBLE BANK S.A. to najprawdopodobniej istnieją podstawy do tego, aby ustalić jej nieważność. Zapraszamy do wysłania nam Państwa umowy a my dokonamy jej nieodpłatnej analizy, wskażemy dalsze kroki prawne i pomożemy w ich przejściu.

Jakie wady umów z GETIN NOBLE BANK S.A. skutkują uznaniem ich za nieważne?

Getin Noble Bank S.A. (także występując pod rozmaitymi nazwami np. Metrobank, Dombank, Noble Bank) stosował niedozwolone klauzule przeliczeniowe. Na ich podstawie ustalał nie tylko początkową wysokość zadłużenia ale także bieżące saldo i wysokość każdej z rat. Stosował przy tym kursy kupna i sprzedaży na podstawie własnych tabel kursowych, których mechanizmy powstawania nie były nigdzie wyjaśniane. Nadużywał w ten sposób swojej niewątpliwej przewagi nad kredytobiorcami.

Tym samym postanowienia umów kreowanych przez Getin Noble Bank nie spełniały także wymogu przejrzystości i transparentności. W chwili zawarcia umowy konsument nie miał możliwości dokonania oceny i weryfikacji wysokości zobowiązania oraz skutków finansowych związanych z zawarciem takiej wieloletniej przecież umowy.

Nasze doświadczenia, podzielane przez wiele Sądów wskazują, że Getin Noble Bank S.A. w sposób niedostateczny informował kredytobiorców o ryzykach walutowych, nie informował jak bardzo waluta CHF może wzmocnić się względem waluty PLN a także jak te zmiany będą wpływać na wartość pozostałego do spłaty kredytu oraz wartość każdej kolejnej raty.

Jaki będzie skutek uznania umowy w CHF z GETIN BANK za nieważną?

Według aktualnego orzecznictwa, które funkcjonuje już na terenie całego kraju rozstrzygnięto, iż zakwalifikowanie przez sąd klauzul przeliczeniowych za niedozwolone postanowienie umowne nie jest możliwe kontynuowanie umowy i kredytobiorcy mogą wyrazić wolę potwierdzenia, że nie wiązała ona od chwili jej zawarcia.

Pozytywny wyrok potwierdzający słuszność roszczeń kredytobiorców, jest podstawą do żądania zwrotu dokonanych na rzecz banku wpłat oraz usunięcia zabezpieczeń kredytu, w szczególności wykreślenia hipoteki.

Czy opłaca się pozwać GETIN NOBLE BANK S.A.?

Na to pytanie muszą sobie Państwo sami udzielić odpowiedzi. W ocenie naszej Kancelarii wystąpienie do sądu przeciwko GETIN NOBLE BANK jest opłacalne. Wygrywając sprawę uwolnią się Państwo od toksycznego kredytu, który w normalnym toku sprawy musieliby przez wiele lat jeszcze spłacać. Jest to tym bardziej korzystne, biorąc pod uwagę wzrost kursu franka oraz wskaźników przeliczania oprocentowania kredytu.

Zapraszamy do kontaktu, w trakcie którego będziemy Państwu mogli szczegółowo przedstawić naszą ofertę oraz plan działania.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ