Kredyt frankowy Santander Bank Polska S.A.

Historia banku noszącego obecnie nazwę Santander Bank Polska S.A. jest dość ciekawa. Rozpoczął on działalność w końcu lat 90-tych ubiegłego stulecia pod nazwą Bank Zachodni. W 2001 roku po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym przyjął on nazwę Bank Zachodni WBK S.A. W 2012 roku BZ WBK S.A. połączył się z Kredyt Bank S.A. W 2018 roku nastąpiła zmiana na obecną Santander Bank Polska S.A.  W tym też roku Santander Bank Polska S.A. przejął wydzieloną detaliczną część Deutsche Bank Polska S.A. w tym sektor klientów indywidualnych. Obecnie Santander Bank Polska S.A. jest stroną umów kredytów zawartych Bank Zachodni WBK S.A., Kredyt Bank S.A. i Deutsche Bank S.A. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko Santander Bank Polska S.A. na tle umów zawieranych ze wszystkimi jego poprzednikami prawnymi. Chętnie pomożemy Państwu na tle Waszej umowy.

Czy zawarta moja umowa z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna?

Kwestia umów zawieranych z poprzednikami prawnymi Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni – BZ WBK S.A., Kredyt Bank S.A. czy Deutsche Bank S.A. jest złożoną kwestią, albowiem wzorców w oparciu o które udzielono kredytu, było bardzo dużo. Każdy ze wskazanych banków miał własny wzorzec umowny, które zresztą ulegały zmianie na przestrzeni czasu.

Wstępnie mogą Państwo dokonać wstępnej weryfikacji poprzez wejście na stronę Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/mapa-klauzul ), na której została zamieszczona Mapa klauzul niedozwolonych stosowanych przez różne banki (w tym również poprzedników prawnych Santander Bank Polska S.A.).  Nieważność umowy frankowej Santander.

Zasadniczym „grzechem” każdej z umów było stosowanie niedozwolonych postanowień uprawniających banki do stosowania własnych tabel kursowych służących do ustalania wysokości zadłużenia oraz spłacanych rat kredytowych, stosowanie spreadu walutowego oraz niedostateczne poinformowanie kredytobiorców o ryzyku walutowym.

Aby móc Państwu udzielić bliższych informacji, zapraszamy do kontaktu i przesłania nam Waszej umowy kredytowej. Dokonamy jej bezpłatnej analizy, poinformujemy o możliwych dalszych krokach i oczywiście pomożemy w gładkim przebrnięciu przez drogę postępowania sądowego.

Czy warto złożyć pozew przeciwko Santander Bank Polska S.A.?

Aktualnie szanse na wygranie sporu sądowego z Santander Bank Polska S.A. są dość wysokie przy rzetelnym poprowadzeniu sprawy i nasza Kancelaria ma już prawomocne sukcesy na tle różnych umów zawieranych z poprzednikami prawymi tego banku (Bank Zachodni – WBK S.A., Kredyt Bank S.A., Deutsche Bank S.A.).

Jeśli wahają się Państwo nad tym, czy warto skierować sprawę do Sądu, warto przypomnieć sobie kwotę wypłaconego kredytu w PLN, wysokość dotychczas wpłaconych rat i obecne saldo zadłużenia według twierdzeń banku. W wielu przypadkach może się okazać, że pomimo upływu kilkunastu lat i spłacania wysokich rat, saldo kredytu wyrażonego w PLN nie zmniejszyło się a nawet jest wyższe niż w dacie zawierania umowy.

Dzięki wygraniu sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A., uznaniu umowy kredytowej zawartej z jego poprzednikami prawnymi za nieważną i zasądzeniu przez Sąd wpłat za świadczenia nienależne, uwalniają się Państwo od kredytu, mają otwartą drogę do usunięcia zabezpieczenia hipotecznego jak również pozbawienie banku prawa do żądania wynagrodzenia z tytułu udzielonego kapitału. Finalnie zatem rozliczenie z bankiem sprowadza się do kompensaty uiszczonych wpłat z kwotą wypłaconego kredytu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią i do przesłania Państwa nam swojej umowy kredytowej. Dokonamy jej nieodpłatnej analizy umowy i nakreślimy najkorzystniejsze z Państwa punktu widzenia rozwiązania prowadzące do uwolnienia się od toksycznego kredytu w Santander Bank Polska S.A.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ